Hírek

Adóbefizetési határidő

0

Tisztelt Adózó!

Felhívom figyelmét, hogy az önkormányzat felé teljesítendő adók a magánszemélyek kommunális adója, a helyi iparűzési adó, valamint a gépjárműadó) 2020. I. félévi befizetési határideje: március 15.
Esedékes adóját a költségnövekedés elkerülés érdekében a fenti időpontig, kérem, rendezze!
A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban felhívom a figyelmét, hogy tulajdonosváltozás (pl. öröklés, adás-vétel) esetén, tehát az adókötelezettség keletkezésétől, illetve megszűnésétől számított 15 napon belül a magánszemélynek bejelentési kötelezettsége van az önkormányzat felé!
Adatbejelentő nyomtatvány a
https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas internetes oldalról letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal Adóügyi irodájában igényelhető.

Kelemenné dr. Gszelmann Aliz
jegyző