Hírek

Az élelmiszer-feldolgozók részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének szabályai

0

Termelők figyelmébe ajánljuk a megjelent támogatási lehetőséget. További információkkal a falugazdászt kereshetik.

Az élelmiszer-feldolgozók részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének szabályai

Megjelent az agrárminiszter 25/2020. (VI. 22.) AM rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól.

Az Európai Bizottság 2020. március 19-én ideiglenes keretet fogadott el, amely lehetővé teszi a tagállamok számára az állami támogatási szabályok keretében előirányzott rugalmasság teljes mértékű kihasználását a gazdaságnak a COVID-19 járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából. A hatályos állami támogatási szabályok keretében a tagállamok által használható számos egyéb támogatási intézkedéssel együtt az ideiglenes keret lehetővé teszi a tagállamok számára annak biztosítását, hogy továbbra is elegendő likviditás álljon bármely típusú vállalkozás rendelkezésére, és a COVID-19 járvány alatt és azt követően fennmaradjon a gazdasági tevékenység folytonossága.

Az Európai Bizottság a 2020/C 91 I/01 számú közleményében meghatározta a lehetséges ideiglenes állami támogatási intézkedések formáit:
• közvetlen támogatások, visszafizetendő előlegek vagy adókedvezmények formájában nyújtott támogatás,
• hitelgaranciák formájában nyújtott támogatás,
• kedvezményes hitelkamatlábak formájában nyújtott támogatások,
• hitelintézeteken, vagy más pénzügyi intézményeken keresztül garancia, vagy hitel formájában nyújtott támogatás,
• rövid lejáratú exporthitel-biztosítás.

Az ideiglenes kerettel összefüggésben az agrárminiszter által 2020. június 19-én kihirdetett 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet lehetővé teszi a koronavírus-járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételét a következők szerint:

Átmeneti támogatás a következő tevékenységet végző vállalkozások (a továbbiakban: kérelmező) részére adható (a rendelet 2. § (1) bekezdése szerint):
a) elsődleges mezőgazdasági termelés,
b) élelmiszer-feldolgozás,
c) erdőgazdálkodás,
d) vadgazdálkodás,
e) halgazdálkodás.

Az átmeneti támogatás (a rendelet 2. § (3) bekezdése szerint)
a) vissza nem térítendő támogatás,
b) kamattámogatás vagy
c) kezességi díjtámogatás formájában nyújtható.

Az agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a 25/2020 (VI.22) AM rendelet 1. mellékletében felsorolt gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR’08) alá tartozó tevékenységet végző vállalkozások részére – ideértve a mezőgazdasági termék-feldolgozási tevékenységet végző vállalkozásokat is – nyújtható:
Tevékenység megnevezése/TEÁOR’08 besorolás
– Húsfeldolgozás/1011, 1012, 1013
– Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás/1031, 1032, 1039
– Növényi, állati olaj gyártása/1041, 1042
– Tejfeldolgozás/1051, 1052
– Malomipari termék, keményítő gyártása/1061, 1062
– Pékáru, tésztafélék gyártása/1071, 1072, 1073
– Egyéb élelmiszer gyártása/1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089
– Takarmány gyártása/1091, 1092
– Italgyártás/1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107

A támogatás formája és mértéke:
• az átmeneti támogatás formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás,
• keretösszege 8 milliárd forint,
• mértéke – a támogatás alapját képező állományba tartozó – foglalkoztatottanként
• legfeljebb 125 000 forint.

Ha a jogos igények együttesen meghaladják a rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget (8 milliárd Ft), a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani. Az átmeneti támogatás alapja a kérelmező támogatott tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma, amelyet a rendelet 3.§ (1) bekezdésében rögzítettek szerint kell meghatározni.

A támogatási kérelem 2020. június 29. és július 12. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. Az átmeneti támogatás az agrárpolitikáért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott feltételekkel vehető igénybe. A támogathatóság részletes feltételeit a rendelet, illetve a későbbiekben a Magyar Államkincstár oldalán megjelenő pályázati felhívás tartalmazza. Az átmeneti támogatásra való jogosultságról a Magyar Államkincstár legkésőbb 2020. december 31-éig dönt.

A támogatási kérelem benyújtásának feltétele a 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségnek való megfelelés, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelő – a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásában ügyfélként való – szereplés.

Az ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok a Magyar Államkincstár oldalán találhatók meg.

További részletek a Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programról itt, a MÁK ügyfél nyilvántartásba vételéről itt, az Európai Bizottság 2016/C 262/01 számú közleménye alapján az átmeneti támogatásokra vonatkozó összeszámítási szabályokról itt olvashatók.

NAK/ Szécsényi Tamás