Álláspályázat gyógypedagógus munkakör betöltésére

Csengődi Napközi Otthonos Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csengődi Napközi Otthonos Óvoda

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Béke tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása, fejlesztése a szakértői véleményekben meghatározottak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·        Főiskola, gyógypedagógus,

·        büntetlen előélet

·        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·        logopédus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·        részletes szakmai önéletrajz

·        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló nyomtatvány

·        motivációs levél

·        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kuncz Tímea óvodavezető nyújt, a 06305250381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·        Postai úton, a pályázatnak a Csengődi Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/986-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

·        vagy

·        Személyesen: Kuncz Tímea óvodavezető, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Béke tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·        Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. április 16.

·        Csengőd község honlapja (csengod.hu) - 2018. április 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


2018-04-16 16:41

« Vissza | Hírarchívum »
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja