Álláspályázat gyógypedagógus munkakör betöltésére

Csengődi Napközi OtthonosÓvoda

 a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény20/A. § alapján pályázatot hirdet

 CsengődiNapközi Otthonos Óvoda gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlanidejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljesmunkaidő

A munkavégzéshelye:

Bács-Kiskunmegye, 6222 Csengőd, Béke tér1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízássaljáró lényeges feladatok:

Asajátos nevelési igényű gyermekek gondozása, fejlesztése a szakértőivéleményekben meghatározottak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetménymegállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.törvény, valaminta(z) Csengőd Község 2018. évi költségvetéséről szóló Csengőd község képviselő-testületének 2/2018(II.28.) önkormányzati rendeleterendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

ˇ        Főiskola, gyógypedagógus,

ˇ        büntetlen előélet

ˇ        magyarállampolgárság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

ˇ        logopédusvégzettség

 

A pályázatrészeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

ˇ        részletesszakmai önéletrajz

ˇ        3  hónapnál nem  régebbi  hatósági  erkölcsi bizonyítvány,  vagy  annak  igénylését igazolónyomtatvány

ˇ        motivációslevél

ˇ        végzettségetigazoló dokumentumok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:


A munkakör legkorábban 2018. szeptember1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

 

Apályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kuncz Tímea intézményvezető nyújt, a 06305250381

-ostelefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

ˇ        Postai úton, apályázatnak a CsengődiNapközi Otthonos Óvoda címére történőmegküldésével (6222 Csengőd,Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatiadatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/986-4/2018 , valaminta munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

vagy

ˇ        Személyesen:Kuncz Tímea intézményvezető, Bács-Kiskun megye,6222 Csengőd, Béke tér 1. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

 

A pályázatikiírás további közzétételének helye, ideje:

ˇ        CsengődiPolgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. május 14.

ˇ        Csengődközség honlapja (csengod.asp.lgov.hu) (csengod.hu) - 2018. május 14.

 

A KÖZIGÁLLÁSpublikálási időpontja:

 

 

Apályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázatikiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza,így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


2018-05-14 18:07

« Vissza | Hírarchívum »
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja