Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet

Mentor munkakör betöltésére az EFOP-1.3.2-16. „Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” projekt keretében

Jogviszony: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.) hatálya alá tartozó határozott idejű munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidejű, heti 40 óra
A munkavégzés helye: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lakóhely szerinti Megyei Kirendeltség illetékességi területe. Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- igazolhatóan a megyében állandó vagy ideiglenes lakcím,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- legalább középfokú végzettség,
- 2 éves szakmai gyakorlat,

Előnyt jelent:
- roma közösséghez tartozónak vallja magát, - ismeri a roma kultúrát,
- társalgási szintű roma-lovári és/vagy beás nyelvtudás
- szakmai tapasztalat a roma integráció területén,

Ellátandó feladatok: Az EFOP-1.3.2-16. „Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” projekt megvalósításában való közreműködés, kapcsolattartás.
Jogállás, illetmény és juttatások:  A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
- önálló munkavégzési képesség,
- minőségi és hatékony munkavégzés,
- megbízhatóság,
- jó kommunikációs és együttműködési képesség,
- konfliktuskezelés,
- határozottság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- fényképes szakmai EUROPASS típusú önéletrajz,
- végzettséget igazoló okiratok másolata,
- nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával,
- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör az elbírálást követően várhatóan 2017. február 1-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:  2017. január 20. 12 óra

Információ nyújtása: A meghirdetett munkakörrel kapcsolatosan további információ kérhető a felzarkozas132@szgyf.gov.hu elektronikus címen.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a felzarkozas132@szgyf.gov.hu e-mail címre, a tárgyban szíveskedjenek feltüntetni „EFOP-1.3.2-16. Mentor” pályázat.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. 
A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál:  Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. január 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.szgyf.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál.

2017-01-12 18:52

« Vissza | Hírarchívum »
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja