Pályázat - élelmezésvezető munkakör betöltésére

Csengőd Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csengőd Község Önkormányzata élelmezésvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az étkeztetés ellátására létrehozott szervezeti egység irányítása. A dolgozók munkájának megszervezése, felügyelete, ellenőrzése. 250 - a közeljövőben várhatóan 450 - adagos főzőkonyha működésének biztosítása az önkormányzat által elfogadott költségvetés alapján. Az étkeztetés zökkenőmentes és időben történő megszervezése. HACCP rendszer működése, élelmiszer-biztonsági szabályok betartása. Szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás, étlaptervezés az egészséges étkezéssel kapcsolatos szempontok kiemelt figyelembe vételével. Tűz, baleset és munkavédelmi szabályok betartás. Kapcsolattartás intézményvezetőkkel, önkormányzattal, étkezési díjak beszedése. Konyha folyamatos működésében való aktív közreműködés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető szakképesítés; vagy vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség és a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság, dietetikus szakképesítés, vagy vendéglátóipari szakközépiskolai érettségi, vagy érettségi és szakács szakképesítés, továbbá a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- EPER program ismerete
- B kategóriás jogosítvány
- élelmezésvezetésben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
- Jó szintű irányító képesség, kommunikációs készség, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonytvány
- fényképes önéletrajz
- végzettséget igazoló dokumentumok, jogosítvány másolata
- hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. július 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boldoczki Krisztina jegyző nyújt, a 06-78/441-144; 06-20/360-9695 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Csengőd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146-18/2016. , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
- Személyesen: Lajter Ferenc polgármester, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
- Csengődi Polgármesteri Hivatal - 2016. június 20.
- Csengőd község honlapja (www.csengod.hu) - 2016. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató szükség esetén szolgálati lakást biztosít.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2016-06-20 9:01

« Vissza | Hírarchívum »
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja