Összefoglaló a 2017. október 17-i képviselő-testületi ülésről

Összefoglaló a 2017. október 17-i képviselő-testületi ülésről

 

Csengőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2017. július 31-i ülésén szociális tűzifa támogatásra pályázat benyújtásáról döntött. A pályázat sikeres lett, az elnyert összegből, 2.506.980 Ft-ból megvásárolandó tüzelőanyag szétosztására vonatkozó feltételeket a testület 2017. október 17-i ülésén önkormányzati rendeletben szabályozta.

 

A Csengőd TV működésének felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a műsorszolgáltatóként nyilvántartásba vett intézmény megszűnt, továbbá a Csengőd TV. képviselőjeként bejegyzett személy jogviszonya megszűnik, ezért új műsorszolgáltatót és kapcsolattartót kell bejelenteni. A képviselő-testület a 2017. szeptember 26-i ülésén úgy döntött, hogy az új műsorszolgáltatói feladatokkal  Csengőd Község Önkormányzatának Família Szociális Alapszolgáltatási Központját bízza meg. E döntés értelmében a Família Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát a képviselő-testület új telephely megjelölésével, e feladattal kiegészítette.

 

2016. év végén meghatározta a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervét. Az év során a helyes joggyakorlatra, helyes irányra való figyelemfelhívás érdekében újabb terület ellenőrzését látta indokoltnak a Képviselő-testület, ezért a korábban elfogadott ellenőrzési tervét kiegészítette.

 

A képviselő-testület minden évben véleményezi az általános iskola felvételi körzetét. A településen működő általános iskola felvételi körzete Csengőd község teljes közigazgatási területére kiterjed, így azzal a képviselő-testület egyetértett.

 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges küszöbszámot a Képviselő-testületnek helyi önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Eddig a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges küszöbszámot a Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában határozta meg, azonban a helyes joggyakorlat érdekében most a helyi népszavazás szabályiról  új, önálló rendeletet alkotott.

 

A képviselő-testület módosította az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. A módosításnak köszönhetően a jövőben a polgármester napirend keretében számol be a képviselő-testületnek  a két testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, lejárt határidejű határozatokról, a közbeszerzési és egyéb pályázatokról, önkormányzati kötelezettségvállalásokról. Újabb, 3 tagú bizottság, a Környezetvédelmi Bizottság létrehozásáról is döntött a Képviselő-testület.

A Környezetvédelmi bizottság feladatai: 

1)     Ellátja a környezetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatokat, dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.

2)     Véleményezi a környezetvédelmi tárgyú rendelet-tervezeteket, szükség esetén módosítását kezdeményezi.

3)     Ellátja azokat a feladatokat, amellyel a Képviselő-testület esetenként megbízza.

 

Az újabb bizottság feladatainak meghatározásával kiegészült az SZMSZ, továbbá módosult a kormányzati funkciókat tartalmazó, valamint a társulásokat felsoroló melléklet.

 

 

 

 


2017-10-30 13:51

« Vissza | Hírarchívum »
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja