Pályázat - családsegítő munkakör betöltésére

Csengőd Község Önkormányzatának Família Szociális Alapszolgáltatási Központja

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott családsegítői feladatok ellátása Csengőd Község területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·         Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. részének I/1. pontjában meghatározott képesítések valamelyike,

·         magyar állampolgárság

·         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány

·         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         végzettséget igazoló dokumentumok másolata

·         hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló nyomtatvány

·         önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csima Béláné intézményvezető nyújt, a 06-78/441-065 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·                    Postai úton, a pályázatnak a Csengőd Község Önkormányzatának Família Szociális Alapszolgáltatási Központja címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 773/2017 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

·                    Személyesen: Csima Béláné, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·                    kozigallas.gov.hu – 2017. június 16.

·                    Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. június 16.

·                    Família Szociális Alapszolgáltatási Központ hirdetőtáblája - 2017. június 16.


2017-06-16 12:27

« Vissza | Hírarchívum »
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja