Pályázat - művelődésszervező munkakör betöltésére

Csengőd Község Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csengőd Község Önkormányzata

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, József Attila utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A községi önkormányzat közigazgatási területén a kulturális, közművelődési feladatok ellátása, szervezése, közösségi tér működtetése. Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel. A csengődi kábeltévé üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint Csengőd Község közösségi oldalainak kezelése. Közművelődési, kulturális programok, események szervezése, lebonyolítása. Kulturális és közművelődési jellegű pályázatok előkészítésében való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·                    Középfokú képesítés, szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, középfokú közművelődési szakember szakképesítés,

·                    magyar állampolgárság

·                    büntetlen előélet

·                    B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       

·                    a 2/1993. (I.30.) MKM. rendelet szerinti közművelődési szakember I., II. szerinti iskolai végzettségek, képesítések.,

·                    hasonló területen szerzett gyakorlat, tapasztalat

·                    helyismeret

·                    tevékeny részvétel a Csengődi közéletben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·                    motivációs levél

·                    végzettséget igazoló dokumentumok másolata

·                    önéletrajz

·                    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló nyomtatvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajter Ferenc polgármester nyújt, a 06-78/441-177-es valamint a a 06-20/234-22-89 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Csengőd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 963-7/2017 , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

vagy

Személyesen: Lajter Ferenc polgármester, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztási eljárás során személyes meghallgatásra sor kerülhet. A kiválasztásról a Képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·                    Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2017. október 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


2017-10-04 16:59

« Vissza | Hírarchívum »
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja