Pályázat - pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Csengőd Község Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35.


A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet I/19. Pénzügyi és számviteli feladatkör


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában költségvetés, beszámoló és zárszámadás készítése, elemi költségvetés összeállítása, intézményfinanszírozási feladatok összehangolása. Költségvetési és mérlegjelentések elkészítésében való közreműködés, adatszolgáltatás a MÁK felé. Normatíva igénylése, elszámolása. Előirányzatok nyilvántartása. A költségvetési-gazdálkodási tárgyú képviselő-testületi döntések előkészítése. Kontírozás, főkönyvi könyvelés az EPER program, ASP pénzügyi rendszer használatával.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) az önkormányzat adott évre vonatkozó költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,

•         ECDL

•         EPER pénzügyi rendszer, KGR-K11, EBR42 programok ismerete

•         ASP pénzügyi rendszer ismerete

•         Önkormányzati gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat

•         Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Részletes szakmai önéletrajz a 4/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletére is.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata

•         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. február 21. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 17.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boldoczki Krisztina jegyző nyújt, a 06-78/441-144; 06-20/360-9695 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Csengőd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54-3/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

•         Személyesen: dr. Boloczki Krisztina jegyző, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. .


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 20.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. február 6.

•         Csengőd község honlapja (www.csengod.hu) - 2017. február 6.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató a munkavállaló részére szükség esetén szolgálati lakást biztosít.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 6.


2017-02-14 18:06

« Vissza | Hírarchívum »
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja