Pályázat - pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Csengődi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csengődi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában költségvetés, beszámoló és zárszámadás készítése, elemi költségvetés összeállítása, intézményfinanszírozási feladatok összehangolása. Költségvetési és mérlegjelentések elkészítésében való közreműködés, adatszolgáltatás a MÁK felé. Állami támogatás igénylése, elszámolása. Előirányzatok nyilvántartása. A költségvetési-gazdálkodási tárgyú képviselő-testületi döntések előkészítése. Kontírozás, főkönyvi könyvelés az EPER program, ASP pénzügyi rendszer használatával.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Csengőd község 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·         Magyar állampolgárság,

·         Cselekvőképesség,

·         Büntetlen előélet,

·         Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,

·         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·        Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelői szakképesítés,

·        ASP pénzügyi rendszer ismerete

·        Önkormányzati gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat

·        ECDL

·        EPER pénzügyi rendszer, KGR-K11, EBR42 programok ismerete

·        Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         végzettséget igazoló dokumentumok másolata

·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata

·         részletes szakmai önéletrajz a 4/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 5. sz. mellékletére is

·         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 27..

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boldoczki Krisztina jegyző nyújt, a 06-78/441-144-es valamint a 06-20/3609695 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Csengődi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54-27/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

·         Személyesen: dr. Boldoczki Krisztina jegyző, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·        Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. szeptember 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a munkavállaló részére szükség esetén szolgálati lakást biztosít.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 27..

 


2017-09-27 17:32

« Vissza | Hírarchívum »
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja