Pályázat - személyi ügyintéző munkakör betöltésére

Csengőd Község Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Csengődi Polgármesteri Hivatal Személyügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 23. Humánpolitikai feladatkör A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A köztisztviselőkkel és a közalkalmazottakkal, illetve közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos személyügyi feladatok ellátása: nyilvántartások vezetése, jogviszonyok létesítésével, megszüntetésével, megszűnésével, módosításával kapcsolatos teendők elvégzése, okiratok és munkaköri leírások előkészítése, személyi anyagok kezelése, KIRA személyügyi nyilvántartó rendszer kezelése. A Polgármesteri Hivatal iratkezelési feladatainak ellátása. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: • Magyar állampolgárság, • Cselekvőképesség, • Büntetlen előélet, • Középiskola/gimnázium, munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés. , • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés. , • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), • Humánpolitikai területen betöltött munkakörben szerzett tapasztalat, iratkezelésben való jártasság • KIRA, TÉR, PROBONO programok felhasználói szintű ismerete A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Végzettséget igazoló okiratok másolata • Részletes szakmai önéletrajz a 4/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletére is. • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Boldoczki Krisztina jegyző nyújt, a 06-78/441-144; 06-20/360-9695 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Csengődi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 602/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Személyügyi ügyintéző. • Személyesen: dr. Boloczki Krisztina jegyző, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. . A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: • Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. október 10. • Csengőd község honlapja (www.csengod.hu) - 2016. október 10. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

2016-11-23 19:43

« Vissza | Hírarchívum »
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja