Tájékoztatás a nyári szünidei gyermekétkeztetésről - 2018

Tisztelt Ügyfelünk!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, a törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Az önkormányzatoknak bölcsődés kortól, azaz a gyermek öt hónapos korától házasságkötésig, de legfeljebb 18. életévének betöltéséig kell a rászoruló gyermekekről gondoskodni.

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése alapján: (3) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést:

 a) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és

b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) szervezi meg.

 Tájékoztatom, hogy Csengőd Község Önkormányzata a nyári tanítási szünet időtartama alatt 54 munkanapon, az ezen időtartamra eső az óvoda zárva tartásának időtartama alatti valamennyi munkanapon megszervezi a szünidei gyermekétkeztetést, amelynek keretében a szülő, a törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. 

 Fentiek alapján értesítem, hogy a nyári szünidei gyermekétkeztetés a 2017/2018. tanévben:

 ·       a nyári tanítási szünet időtartama alatt 2018. június 16. napjától, 2018. augusztus 31. napjáig munkanapokon vehető igénybe, továbbá az ezen időtartamra eső,

 ·       az óvoda zárva tartásának időtartama alatt 2018. augusztus 21. napjától, 2018. augusztus 31. napjáig valamennyi munkanapon igénybe vehető.

 

A gyermekétkeztetés helyszínei:

-         a Csengőd Község Önkormányzata fenntartásában levő - a közétkeztetést biztosító: Konyha (6222 Csengőd, Béke tér 1.), amelynek tálalókonyhájában,

-         a Konyha zárva tartásának időtartama alatt – előreláthatólag - a Família Szociális Alapszolgáltatási Központ (6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 22.) tálalókonyhájában 12-14 óra közötti időpontban vehető igénybe.

 Az ebéd a fenti kijelölt helyen, helyben fogyasztható el. Kivételt képez, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza.

 

 A szünidei gyermekétkeztetést, a mellékelt nyilatkozat kitöltésével igényelheti. Ha több gyermek jogosult, a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére, akkor minden gyermekre külön nyilatkozatot kell kitölteni.

 A kitöltött nyilatkozatot, 2018. június 11. napjáig kérem, szíveskedjen visszajuttatni a Csengődi Polgármesteri Hivatal /6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 35./ 3 sz. irodájába.

 A települési önkormányzat jegyzője a tájékoztató kiküldésével egyidejűleg a tájékoztató címzettjeiről értesíti Csengőd Község Önkormányzatának Família Szociális Alapszolgáltatási Központja Család- és gyermekjóléti szolgálatát (6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 22.).

 

Felhívom figyelmét, hogy a Család- és gyermekjóléti szolgálat felkeresi a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához.

 

Felhívom figyelmét, hogy a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/B. § (6) bekezdése alapján, a mellékelt7. melléklet szerinti nyilatkozat - az évközi szünet időtartama kivételével - a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.

 

Tájékoztatom, hogy a települési önkormányzat jegyzője a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/B. § (7)-(8) bekezdése alapján, minden egyes gyermekétkeztetés megkezdése előtt felhívja a jogosultak figyelmét a szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére.

 

Az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt, a jegyző vizsgálja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete fennáll-e. Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni.

 

Ha a települési önkormányzat jegyzője azt állapítja meg, hogy a gyermek nem jogosult a szünidei gyermekétkeztetésre, erről írásban értesíti a szünidei gyermekétkeztetést igénylő szülőt, más törvényes képviselőt.

 

Felhívom figyelmét, hogy az őszi szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, amennyiben jogosultsági feltételei továbbra is fennállnak, 2018. szeptember 15-ig értesítem.

A szünidei gyermekétkeztetés pontos időtartamára és helyszínére vonatkozó tájékoztatást, a szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt, a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján, Csengőd Község honlapján: www.csengod.huoldalon keresztül tájékozódhat.

 

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Csengőd, 2018. május 14.

 

                                                                                  Tisztelettel:

                                                                                                           dr. Boldoczki Krisztina

                                                                                                                     jegyző2018-05-25 17:14

« Vissza | Hírarchívum »
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja