Csengődi Napközi Otthonos Óvoda

KTKT ÓVODA CSENGŐDI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJA
CSENGŐD BÉKE TÉR 1.

HELYZETKÉPÜNK
Napközi otthonos óvodánkba a község és vonzás körzetéhez tartozó külterületi településeken élő 3-7 éves korú kisgyermekek járnak.
Intézményünk 2007. augusztus 1-től a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás tagintézményeként működik. Óvodánk három csoportos, maximális engedélyezett férőhely 80 fő.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK
5 óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Az óvoda tagintézmény   vezetője Németh Mihályné. Többéves szakmai tapasztalatok birtokában az óvónők nagy hatékonysággal végzik a  nevelő-oktató munkát. Óvodánk a Tevékenység Központú Helyi Nevelési Program szerint működik. Tagintézményünk a TÁMOP 3.1.4. pályázat nyertese. Ennek következtében a nagycsoportban a 2009/2010-es nevelési évtől bevezetésre került a kompetencia alapú program.  A 2010/2011-es nevelési évtől a kiscsoportban kerül bevezetésre felmenőrendszerben. Ez a programcsomag a helyi nevelési programmal ötvözve, hagyományainkat megőrizve nagy hatékonysággal szolgálja a kisgyermekek fejlesztését.      
Az óvónők nevelő munkáját három szakképzett dajka segíti, közülük  ketten érettségivel rendelkeznek.    
                                                                                                            
TÁRGYI FELTÉTELEK
Óvodánk az iskola épületeivel közös telken a községi park mellett található.      
2010 . szeptembertől a DAOP pályázat eredményeként egy új korszerű épületben kezdtük a nevelési évet.
Egybenyitható 3 tágas csoportszoba, tornaszoba, közös öltöző, óvónői, vezetői szoba,  fejlesztő szoba, tálaló konyha,vizesblokkok állnak  rendelkezésre.
Sok tárgyi felszereléssel is gyarapodtunk. Új öltöző szekrények, óvodai asztalok, székek és egyéb bútorok biztosítják az optimális tárgyi feltételeket. 
Objektív feltétel az óvoda udvara és környezete.
A játszótér is rendezésre került. Sok új minősítéssel rendelkező udvari játék lett elhelyezve. Térkő burkolat kialakítással, udvar bővítéssel biztosítjuk a gyermekek mozgásigényét.
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja