Família Szociális Alapszolgáltatási Központ

Az intézmény hivatalos elnevezése:
Família Szociális Alapszolgáltatási Központ

Intézményvezető:
Csima Béláné
06/78-441-741

Cím:

Csengőd
Dózsa György u. 22.
6222

Tel: 06/78-441-065

Az intézmény fenntartója:
Csengőd Község Önkormányzata1985-ben, az országban elsőként induló kis települési Családsegítő Központ vált napjainkra, Família Szociális Alapszolgáltatási Központ néven, hat alapszolgáltatási tevékenységet végző intézménnyé.
Az intézmény 22 éves múltja már önmagában is érték, amely mutatja az itt élők emberségét, egymásra figyelését, hiszen a falu vezetése társulás formájában hozta létre a központot, közpénzből, a régi patika épület felújításával és kibővítésével. Az Önkormányzat szociális érzékenysége ma is jelen van, és folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság gondozási igényeit, azon igyekezve az intézménnyel együtt, hogy a település minden lakójának növelje szociális biztonságát.
A szakmai tevékenységek köre is folyamatosan bővült, szolgálva a település igényeit, napjainkra a következő alapellátási formákkal állunk a lakosság rendelkezésére:
1. étkeztetés
2. házi segítségnyújtás
3. nappali ellátás keretében - idősek klubja
4. családsegítő szolgáltatás
5. gyermekjóléti szolgáltatás
6. tanyagondnoki szolgáltatás

Az intézmény dolgozói szakképzettek, szakmai fórumokon, továbbképzéseken való részvétellel bővítik tudásukat. A központban jogi és mentálhigiénés tanácsadásadást is igénybe vehetnek klienseink.

1. Étkeztetés
Ennek keretében, a legalább napi, egyszeri meleg étkezésről gondoskodunk azok számára, akiknek életkora, egészségi állapota vagy szociális helyzete azt indokolja. Az étel elfogyasztására lehetőség van helyben, elvihető, vagy lakásra kiszállítható. 
Munkanapokon biztosított ellátás, amelyért a törvény által meghatározott módon térítési díjat kell fizetni.

2. Házi segítségnyújtás
Ez a gondozási forma az igénybevevő szükségleteinek megfelelően, az önálló életvitel fenntartását a kliens saját lakókörnyezetében biztosítja. Ennek keretében gondoskodunk azokról, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, vagy intézményi elhelyezésre várakoznak.
Munkanapokon biztosított ellátás, amelyért a törvény által meghatározott módon térítési díjat kell fizetni.

3. Nappali ellátás - Idősek Klubja
Az ellátást igénybevevők részére szervez szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat. Igénybe vehető mentálhigiénés tanácsadás, szabadidős foglalkoztatás, hivatalos ügyek intézésében való segítség, az egészségügyi ellátáson belül pedig rendszeres vérnyomás és testsúlymérés, igény szerint vércukor mérés. 
Munkanapokon biztosított ellátás, amely ingyenesen áll az érdeklődők rendelkezésére.

4. Családsegítő szolgáltatás
A település teljes lakosságára kiterjedő szolgáltatás, családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez, jogi és egyéb tanácsadásokat szervez.
Munkanapokon biztosított ellátás, amely ingyenesen áll az arra rászorulók rendelkezésére.

5. Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a gyermek testi és lelki egészségének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítését célozza. 
A gyermekjóléti szolgálat napi kapcsolatban tart az iskolával, a védőnővel, a nevelési tanácsadóval, az önkormányzattal.
Munkanapokon biztosított ellátás, amely ingyenesen áll az arra rászorulók rendelkezésére.

6. Tanyagondnoki szolgáltatás
Feladata, hogy a külterületen élő lakosok alapvető szükségleteinek kielégítését szolgálja, hogy az itt élő emberek is hozzájuthassanak a különböző közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz.
Munkanapokon biztosított ellátás, amely ingyenesen áll az arra rászorulók rendelkezésére.

Ebből az ismertetőből is látszik, hogy a FAMÍLIA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT tevékenységével sok vonatkozásban érinti Csengőd lakosságát, hiszen a gyermekektől az idős emberekig bizalommal fordulhatnak hozzánk segítségért szociális, és egyéb gondjaikkal, problémáikkal.

Csengőd.hu
Csengőd község honlapja