Hírek

Felhívás az ebtartás szabályainak betartására

0

Tisztelt Csengődi Lakosok!

Településünkön az utóbbi időben megszaporodtak a közterületen gazdátlanul kóborló ebekről szóló bejelentések! A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak, hanem hanyagságból vagy figyelmetlenségből az ebeket közterületen, mások ingatlanán hagyják kóborolni. Nem elfogadható magatartás az sem, hogy a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat üzletekbe, óvodába, iskolába, stb.

A fent leírtak miatt indokoltnak tartom, hogy az ide vonatkozó jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjam!

Az eb tulajdonosa és tartója a Csengődi Polgármesteri Hivatalnál köteles a tartott ebeket “Ebösszeíró adatlapon” bejelenteni. A 4 hónaposnál idősebb ebet csak microchippel megjelölve lehet tartani. A 4 hónaposnál idősebb microchippel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hatóság felé!

Felhívom minden állattartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja, a kutyát megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodnia kell az eb szökésének megakadályozásáról.

Aki az állattartásra vonatkozó előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható. Az állatvédelmi bírság alapösszege 15 ezer Ft, ez az összeg jogszabályban meghatározott szorzók szerint növelhető, felső összeghatár nincs. A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

Felhívom az ebtartók figyelmét – az állatvédelmi bírságon felül – aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, póráz nélkül játszótéren, illetve élelmiszer-elárusító üzletbe elengedi, szabálysértést követ el, amely 5.000 – 150.000 Ft bírsággal sújtható! A szabálysértési eljárás lefolytatására a rendőrség szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei jogosultak!

A köz – és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek veszélyt jelenthetnek mind az ember, mind az állati egészségre, illetve a közlekedés biztonságára. Tehát utcán, közterületen kutyát kizárólag pórázon, olyan módon lehet sétáltatni, hogy az még időlegesen se maradhasson felügyelet nélkül.

Kérünk minden felelős állattartót, hogy kerítésen kívül a kutya gazdátlanul ne tartózkodjon, illetve gondoskodjanak a kutya szökésének megakadályozásáról!

Kérem a fentiek tudomásul vételét, és a település nyugalma érdekében segítő együttműködésüket!

Kelemenné dr. Gszelmann Aliz

              Jegyző