Hírek

FELHÍVÁS BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA

0

Csengőd Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához.

Az „A” típusú pályázatra azok a Csengőd területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a Csengőd területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, érettségizettek;

és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

További feltétel, hogy a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal ne rendelkezzenek.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokban léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Csengődi Polgármesteri Hivatal (6222 Csengőd, Dózsa György utca 35.) földszinti 3. számú irodájához egy példányban – a kötelező mellékletekkel együtt – kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázathoz kötelezően kitöltendő nyilatkozat, illetve a részletes pályázati kiírás megtalálható a Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Csengőd község honlapján – www.csengod.hu. A kötelezően kitöltendő nyilatkozatokat a Csengődi Polgármesteri Hivatal földszinti 3. számú irodájánál is lehet igényelni.