Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
a) A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus elérhetősége, honlapja
b) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei (szervezeti struktúra)
c) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

2. A felügyelt költségvetési szervek
a) A közfeladatot ellátó költségvetési szerv irányítása, felügyelete alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek neve, székhelye, elérhetősége

3. Gazdálkodó szervezetek
a) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

4. Közalapítványok
a) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, az alapítványok kezelő szerve, tagjainak felsorolása

5. Lapok
a) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség, kiadó neve, elérhetősége, főszerkesztőjének neve

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
a) A felettes, illetve felügyeleti szerv, a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve, székhelye, elérhetősége


Csengőd.hu
Csengőd község honlapja