KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA CSENGŐDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

6222 Csengőd, Béke tér 1.4
Tel.: 0678441021
e-mail: iskola@csengod.sulinet.hu
Mottó: "Mind a közösségfejlesztés, mind a személyiségfejlesztés, mind az oktatás sikerének alapja a pedagógustestület műveltsége, intelligenciája, fegyelmezett céltudatossága, meleg-megengedő igényessége, humorérzéke, következetessége. E tulajdonságok biztosítják hitelességét.”

A csengődi iskola rövid története

Csengőd első katolikus iskolája 1893-ban nyílt meg. A község a nagy szegénység miatt önállóan iskolát építeni nem tudott, így szükség volt a kalocsai érsekség segítségére. Az első iskola egyetlen tanteremből, egy tanítói lakásból és kápol nából állt. 92 tanköteles tanuló járt ide.

Télen igen nagy volt a zsúfoltság. A tanítás délelőtt 9-11 óráig, délután 2-4 óráig tartott. A gyerekek palatáblára palavesszővel írtak. Az első tanító Horváth Kálmán bajai születésű pedagógus volt. 30 évig tanított az iskolában. Nagy tiszteletnek örvendett. Rá emlékezve Csengőd község 1996-ban emléktáblát helyezett el az iskola falán.

A II. világháború végéig külön katolikus és protestáns iskola működött. 1946-ban az államosítással egy iskolában vonták össze a különböző felekezetű tanulókat, így jött létre az egységes felső tagozat. Csengőd körzetében tanyasi iskolák is működtek, Kiscsengődön és Kullérban. A tanulói létszám elérte a 465 főt.

1960-as évek végén elkezdődött a tanyasi iskolák megszüntetése, ez szükségessé tette új iskolai tantermek építését. 1972-ben készült el az új hét tantermes épület a felső tagozat számára.

1994-ben a diákok és a község lakóinak örömére sportcsarnokkal bővült intézményünk. Iskolánk mindig nagy hangsúlyt fektetett a sportra. A tömegsport keretein belül minden tanulónak lehetősége van az egészséges mozgásra. Ezenkívül nagy hagyománnyal bír az asztalitenisz és a futball. Ifjú tehetségeink számtalan versenyen indulnak nagyon jó eredményeket elérve. Iskolánk egyik legnevezetesebb sportrendezvénye a Balaton-kupa, melyre szép számmal jelentkeznek környékünkről is a fiatal focisták.

Intézményünkben már több éve jól működik a diákönkormányzat. Ők szervezik a segítő tanár irányításával a papírgyűjtést, a jelmezbált, ügyességi versenyeket, ünnepségeket, színházlátogatást, a nyári táborozást. A Csengettyű újság már 10 éve az iskolai élet részévé vált. A diákok ebben az újságban fogalmazzák meg az osztályukban történt eseményeket. A szünetekben az iskolarádió szórakoztatja a diákokat.

Iskolánkban 1998 óta megrendezik az Év tanulója versenyt. Azok vehetnek részt a versenyben 1.osztálytól kezdve, akiknek magatartása és tanulmányi eredménye eléri a 4,5 átlagot. Ők tavasszal tesztet írnak. Az így szerzett pontokat úgy növelhetik, ha területi, megyei, országos versenyeken is eredményesen szerepelnek. A 8. osztályosok közül mindig az ültet fát, akinek a legtöbb pontja gyűlt össze nyolc év alatt. Az ünnepség a Falunapok első napjának jelentős eseménye.

Intézményünk 2007-ben csatlakozott a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Iskolájához. A KTKT által elnyert uniós pályázat eredményeként 2010-ben felújították iskolánk épületeit. Az alsó tagozatos osztályok immár egy épületbe kerültek. Megújult , tágasabb lett az informatika terem és természetismeret tanteremmel is bővült a felső tagozat épülete. A pályázat része volt újszerű tanulási- és oktatásszervezési programok kidolgozása és meghonosítása is. Így a Csilingelő témahéten diákjaink karácsonyi díszbe öltöztették az iskolát. A három hetet meghaladó projekt során tanuló ink az Európai Unió országaival ismerkedtek. Nagy sikert aratott projektzáró műsoruk. S végül a tanévet a Vakációváró témahét színes programjai zárták, új hagyományt teremtve iskolánkban.
Csengőd.hu
Csengőd község honlapja