Hírek

Meghívó | képviselő-testületi ülésre

0

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva a képviselő-testület ülésére tisztelettel meghívom.
Az ülés ideje: 2020. október 26. (hétfő) du. 15:00 óra
Az üléshelye: Községháza díszterem

NAPIRENDI JAVASLAT

  1. TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00010. AZONOSÍTÓSZÁMÚ „ A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS, VALAMINT A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE CSENGŐDÖN” CÍMŰ PÁLYÁZATTÓL VALÓ ELÁLLÁS ÉS ÚJ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
    Előterjesztő: Pivarcsi Csaba polgármester
  2. HELYI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉST SZOLGÁLÓ PIACOK INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE, KÖZÉTKEZTETÉS FEJLESZTÉSE CÍMŰ VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZATTÓL VALÓ ELÁLLÁS
    Előadó: Pivarcsi Csaba polgármester
  3. EGYEBEK

Pivarcsi Csaba – polgármester

Csengőd, 2020. október 22.