Intézményeink

Gondozási Központ

0

Família Szociális Alapszolgáltatási Központ

Székhely: 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35.
Képviseli: Csima Béláné intézményvezető
Elérhetőség: 78/441-741
E-mail: gyermekjoletcsengod@gmail.com

Fenntartó: Csengőd Község Önkormányzata

Székhely: 6222 Csengőd, Dózsa György utca 22.

Alapító jogszabály megjelölése: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Alapító okiratszáma: 536-39/2017.

Az intézményt 1985-ben alapították az országban elsőként induló kis települési Családsegítő Központként

A Família Szociális Alapszolgáltatási Központ néven jelenleg az alábbi alapszolgáltatási tevékenységet végez:

  1. Család -és gyermekjóléti szolgálat
  2. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (önként vállalt feladat)
  3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
  4. Házi segítségnyújtás
  5. Idősek nappali ellátása (önként vállalt feladat)
  6. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
  7. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (önként vállalt feladat)
  8. Szociális étkeztetés