Hírek

TÁJÉKOZTATÁS A KUTAK BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

0

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2020. július 1-jén lépett hatályba a 2020. évi XXXI. törvény 20.§-a, amely ismét módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) bekezdését, melynek alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt (kutat), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A jogszabályi módosítás következtében tehát a kutak engedélyezési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának határideje: 2023. december 31. napjára módosult, így az illegálisan kialakított és használt kutak utólagos engedélyeztetése ezen időpontig kezdeményezhető bírságmentesen.

A jegyző (mint helyi vízgazdálkodási hatóság) kizárólag az alábbiakban felsorolt, valamennyi feltétel együttes fennállása esetén tud kiadni utólagosan engedélyt, ha a fúrt/vert/ásott kút

  • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
  • háztartási vagy házi vízellátást szolgál
  • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál
  • évi 500 m3-nél kevesebb vízkivételre használják!

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

                                                                                                                        Kelemenné dr. Gszelmann Aliz –  jegyző