Intézményeink

Dankó Pista Művelődési Ház

0

Az IKSZT Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár közösségi színtér formájában látja el Csengődön a közművelődési alapszolgáltatást.
Az intézmény szolgáltatási terve a Csengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatokról szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete, valamint a 17/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a helyi közművelődési feladatokról szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása) figyelembevételével készült.
Ezek alapján a közművelődés olyan értékhordozó közösségi tevékenység, amely a lakosság életminőségét javítja. Feladatunk a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

Csengőd kulturális igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével kiemelt célkitűzésünk a helyi hagyományok ápolása, tiszteletben tartása; a hatékony, pontos, gyors információáramlás elősegítése és a rendezvényeken, fórumokon, közös programok szervezésében a különböző csoportok információcseréjének ösztönzése; valamint a településen megszerezhető sokszínű tudás elérésének támogatása.

Hangsúlyos feladataink, melyeket az éves terv kialakításánál figyelembe vettünk:
a) a kulturális élet gazdagítása és az emberek közötti kulturális kapcsolatok erősítése érdekében rendezvények szervezése,
b) helyi értékeket védő, gazdagító összefogások, ösztönző bemutatók, találkozók szervezése, hagyományőrző és hagyományteremtő közösségek munkájának segítése, bemutatók, irodalmi estek, baráti körök szervezése,
c) méltó megemlékezés nemzeti ünnepeinkről,
d) amatőr művészeti csoportok, alkotó műhelyek, kiemelkedő helyi alkotók közismertté tétele érdekében kiállítások, bemutatók szervezése,
e) kapcsolatok fenntartásának segítése a határon túl élő magyarsággal, a testvértelepülések kulturális intézményeivel hagyományokra épített közös kulturális programok szervezésével,
f) a közművelődés elősegítése érdekében közösségi színtér működtetése,
g) információgyűjtés, a tájékoztatás segítése a nevelési-oktatási intézmények, egyházak, egyesületek, alapítványok által kínált művelődési lehetőségekről,
h) helyismereti dokumentumok és tárgyak összegyűjtésének elősegítése
i) lakossági igény esetén a színház- és múzeumlátogatások megszervezésében való közreműködés.

A közművelődési feladatellátás során igénybe vehető épületek
a) Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (Közösségi színtér, közösségi tér) (6222 Csengőd, József Attila utca 29.) épülete,
b) Katona József Megyei Könyvtár Szolgáltatói Helye (6222 Csengőd, József Attila utca 29.)
c) Képző Központ épülete (6222 Csengőd, Dankó Pista utca 1.)
d) a 2019-ban megújult Tájház (6222 Csengőd, Dózsa György u. 45.)
e) a kezdeményezés jellege szerint a községben található egyéb helyiségek, illetve közterület.

A közművelődési feladatellátás személyi feltételei
A közművelődési feladatok ellátását egy fő művelődésszervező, egy fő könyvtáros és 0,5 fő takarító biztosítja.

A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozását önkormányzati rendelet biztosítja, mely előirányzatot tartalmaz az alapvető fenntartási kiadásokra, ezen belül a személyi kiadásokra, a közösségi színterek fenntartásának költségeire, valamint a szakmai programok kiadásaira. Továbbá – mivel az Önkormányzat a közművelődési tevékenységének ellátásában együttműködik minden természetes személlyel és társadalmi szervezettel, akik a rendeletben meghatározott célok és feladatok ellátásában segítik. Ezen tevékenységek ellátásához, valamint egyes programok lebonyolításához – lehetőségei szerint az Önkormányzat költségvetési támogatást is nyújthat.

A közösségi színterek nyitva tartása

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (6222 Csengőd, József Attila utca 29.) épülete
Hétfő szünnap
Kedd 9.00-12.00, 14.00-18.00
Szerda 9.00-12.00, 14.00-18.00
Csütörtök 9.00-12.00, 14.00-19.00
Péntek 9.00-12.00, 14.00-18.00
Szombat 9.00-13.00 vagy rendezvényekhez igazodva
Vasárnap, valamint ünnepnapokon a nyitva tartás a rendezvényekhez igazodik.

Katona József Megyei Könyvtár Szolgáltatói Helye (6222 Csengőd, József Attila utca 29.)
Hétfő szünnap
Kedd 9.00-12.00, 14.00-18.00
Szerda 9.00-12.00, 14.00-18.00
Csütörtök 9.00-12.00, 14.00-18.00
Péntek 9.00-12.00, 14.00-18.00
Szombat 9.00-12.00

Képző Központ épülete (6222 Csengőd, Dankó Pista utca 1.)
A nyitva tartás a rendezvényekhez igazodik.

A közművelődési alapszolgáltatások megszervezése

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. §-a szabályozza a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének feltételeit.
A tervezetnek tartalmaznia kell

 • a közösségi programok megnevezését
 • a közösségi tevékenység céljának rövid leírását
 • az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be
 • a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját
 • a közösségi tevékenységben résztvevők számát, valamint
 • a helyi lakosságnak a közösségi tevékenység megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

A közművelődési alapszolgáltatások:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Minden települési önkormányzat kötelező feladata az a) pont szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, valamint fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
Az 1000 fő lakosságszám feletti, de 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat ezen felül a b)-g) pontjokban megfogalmazott közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást szervez meg.

Az IKSZT Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2020-as rendezvénytervezete

Állandó programjaink:

Kedd
10.00 Baba-mama klub
16.00 Társastánc-oktatás iskolásoknak
17.00 Társastánc-oktatás felnőtteknek
17.00 Jóga
17.00 Egészség(re) váltó – életmód klub (kéthetente)

Szerda
17.00 Biblia klub
17.00 Jobb agyféltekés rajztanfolyam gyerekeknek és felnőtteknek

Csütörtök
16.00 A Dankó Pista Férfikórus próbája
16.00 Társastánc-oktatás iskolásoknak
17.00 Társastánc-oktatás felnőtteknek
17.00 Preventív gerinctorna

További hétköznapokon és hétvégén, valamint szabad- és ünnepnapokon egyéb programok: intézmények, civil szervezetek programjai, családi, baráti és céges rendezvények a Dankó Pista Művelődési Házban, valamint vásárok a Kistérségi Képző Központban, továbbá tárlatvezetés, hagyományőrző programok a megújult Tájházban.

Január
Pótszilveszter a Dankó Pista Férfikórussal
Polgárőr közgyűlés
Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud – elődöntő
Iskolai projektzáró és jótékonysági est

Február
Vöröskeresztes bál
Színházi előadás gyermekeknek
Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat
Színházi előadás: Tabdi Amatőr Színjátszók
Szakmai-ismeretterjesztő előadás (testi-lelki egészség)

Március
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett ünnepség
Polgárőr bál
Cukorbetegek klubja találkozó
Közmeghallgatás

Április
Versünnep a magyar költészet napja alkalmából
Húsvétváró
Szakmai-ismeretterjesztő előadás (elsősegélynyújtó tanfolyam)

Május
Madarak-fák napja a Közösségek hetéhez is kapcsolódva
Családi nap

Június
Könyvbemutató, író-olvasó találkozó az Ünnepi könyvhéthez kapcsolódva

Július
Július 18. Szabadság koncert (Fangler’s, Bikini, Korda György és Balázs Klári)
Tánctábor gyermekeknek

Augusztus
Nyári tábor gyermekeknek

Szeptember
A népmese napja
Szakmai-ismeretterjesztő előadás (környezet- és természetvédelem)

Október
Október 2-3-4. Csengődi Falunapok
Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata
Cukorbetegek rendezvénye
Idősek napja
Színházi előadás – Csonka Színkör
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett ünnepség

November
Márton-napi vigasság
Jótékonysági est
Szakmai-ismeretterjesztő előadás (testi-lelki egészség)
Glorious Day – a Magyarországi Baptista Egyház nagyrendezvénye

 1. gyertyagyújtás

December

 1. gyertyagyújtás
  Mikulás
  Vöröskeresztes adománynap
  Karácsonyváró
 2. gyertyagyújtás
  Falukarácsony és 4. gyertyagyújtás

A csengődi községi könyvtár 2008 óta a kecskeméti Katona József Könyvtár ellátási helye.
Szolgáltatásaink:

 • könyveket, folyóiratokat, hangoskönyveket kölcsönözhet, a kölcsönzésben lévő könyvekre előjegyzést kérhet
 • a kézikönyveket helyben használhatja
 • helyben olvashatja a Nők Lapja, Hölgyvilág, Bravó, Buci Maci, IM, Micimackó magazin, Popcorn, Szivárvány heted 7 határon, Dörmögő Dömötör, Csodaceruza, Autó magazin, Csodakert, Maxima, National Geographic, Praktika, Príma Konyha magazin, Könyv, könyvtár, könyvtáros folyóiratok legfrissebb számait
 • könyvtárközi kölcsönzést kérhet
 • számítógépes szolgáltatásokat vehet igénybe, tájékozódhat az interneten
 • az Európai Unióval kapcsolatos információhoz juthat
 • technikai szolgáltatásokat kérhet: fénymásolást, nyomtatást, szkennelést
 • rendezvényeken, klubfoglalkozásokon, tanfolyamokon vehet részt
 • höcögtetőket, mondókákat tanulhat kisbabájával
 • a gyerekeket könyvtári foglalkozások várják
 • a könyvtár állománya a Katona József Könyvtár Olib katalógusában érhető el: http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi?session=10121133&infile=start_frame.glu&style=reset
 • a Katona József Könyvtár Helytörténeti Gyűjteménye sajtófigyelést végez a települést érintő újságcikkekből, valamint digitalizálja a települést érintő aprónyomtatványokat.