hirek.png
Ismét csekken lehet fizetni a hulladékszállítás díját

Az Izsák-kom Kft. ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2014. év II. negyedévétől  a régi, megszokott „csekkes” módon küldi meg ügyfelei részére hulladékszállításról szóló számlát.

Izsák-Kom Nonprofit Kft.


 
Közmeghallgatás - 2014. | online videó

A 2014. március 24-én megtartott közmeghallgatás felvétele az alábbiakban, vagy a videótár archívumában megtekinthető!

Dim lights Embed Embed this video on your site


 
Értesítés Óvodai beiratkozásról

A CSENGŐDI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁBAN a 2014/2015. nevelési évre a beiratkozás 2014. április 28-29-i napokon ( délelőtt  8 órától-délután 16 óráig) lesz.
Várjuk a jelenleg óvodába nem járó, de a 3. életévüket betöltött és a 2014. december 31-ig a 3. életévüket betöltő gyermekek jelentkezését.  Év közbeni  beiratkozásra nincs lehetőség, csak a más településről átigazoltaknak.

A beiratkozásra nagy szeretettel várjuk a Kedves Leendő ovis gyermekeket is!!
Az iratkozáshoz szükség lesz:
-    a gyermek TAJ kártyájára, (ha van adókártyája)
-    a gyermek lakcím kártyájára,
-    a gyermek anyakönyvi kivonatára,
-    a szülő személy igazolványára és lakcím kártyájára,
-    ha nem az apa a törvényes gondviselő, akkor a gondviselőt igazoló hivatalos igazolásra.
Ezeken a napokon lehetőség lesz kiegészítő baleset biztosítás megkötésére is (700Ft-2000Ft/fő/év.)

Kuncz Tímea   
óvodavezető   


 
TŰZGYÚJTÁSI TILALOM!

2014. március 22-től kezdődően tilos tüzet gyújtani a Bács-Kiskun megye területén fekvő erdőkben és fásításokon, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is!

A hirtelen nappali felmelegedés és a csapadékmentes, száraz időjárás miatt a megye erdőterületein és annak környezetében – különösen a parlag- és legelő területekkel határos erdőkben, valamint a fenyvesekben - fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a közúton és vasúton utazók által eldobott égő cigarettacsikk és dohánynemű fokozott tűzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt lágyszárú növényzet és erdei avar a jelenlegi időjárási körülmények között rendkívül gyúlékony és erdei vagy mezőgazdasági területeken közvetlen tűzeset forrása lehet.
Felhívjuk a közúton és vasúton utazókat, az erdőben kirándulókat, a mezőgazdasági területeken dolgozókat, hogy égő cigaretta csikket és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése súlyos kárral fenyegető helyzetet, illetve a tűz káros következményeinek megelőzését szolgálja.

Aki a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket megszegi, százezer forintig terjedő erdővédelmi bírsággal sújtható.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)


 
Vízhálózat fertőtlenítés

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014.03.27-től 2014.04.04-ig vízhálózat fertőtlenítést végzünk. Ez idő alatt az ivóvíz enyhén klóros ízű lesz. A klór rontja a víz élvezeti értékét, de az egészségre nem ártalmas.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.


 
Közmeghallgatás

Tisztelt Csengődi Polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Csengőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 24-én (hétfőn) 18:00-tól közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közmeghallgatás helye:
IKSZT Dankó Pista Művelődési Ház (József Attila u. 27.)

Napirendi javaslat:
1.) Beszámoló a település 2013. évi gazdálkodásról, valamint tájékoztatás a 2014. évi tervekről.
2.) Egyéb

Gondolatébresztő kérdések:
Milyen lehetőségek vannak a közfoglalkoztatásban?
Hogyan lehet támogatni a helyi vállalkozókat/ őstermelőket?
Milyen kitörési pontjai vannak a mezőgazdaságnak?
Milyen településfejlesztési elképzeléseket láthatunk megvalósíthatónak?
A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.
Várunk minden érdeklődő csengődi polgárt!

Baltás István
polgármester


 
Adóbefizetési határidő közeleg

Tisztelt Adózó!
Felhívom figyelmét, hogy az önkormányzat felé teljesítendő adók
(magánszemélyek kommunális adója, a helyi iparűzési adó, valamint a gépjárműadó)
2014. I. félévi befizetési határideje: március 15.
Esedékes adóját a költségnövekedés elkerülés érdekében a fenti időpontig rendezze.

Rádulyné dr. Petrányi Júlia
jegyző


 
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.

A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával a működési terület szerinti tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni. (postacím: Kiskunhalas HTP 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21. sz., email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy Kiskőrös HTP 6200 Kiskőrös, Szent László u. 2. sz., e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri hivatalokban is. (www.bacs.katasztrofavedelem.hu)

A vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdő- és bozóttüzek 99 százalékát az emberi figyelmetlenség vagy a szándékos gyújtogatás okozza, ugyanakkor az is megállapítható, hogy az erdőtüzek 80 százaléka tavasszal, illetve a nyári hónapokban pusztít.

Bővebben...
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálat

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme,faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiségi vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, egészségi állapota, életkora, politikai vagy más véleménye, vallási-
vagy világmeggyőződése, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri.

Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlőbánásmód referens ügyfélfogadását :
SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.)- 2014. március 4. 9:00 – 13:00
Roma Nemzeti Önkormányzat, (6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.)- 2014. március 13. 9:00 – 11:00
Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház,(60000 Kecskemét Reile G. u. 22.)- 2014. március 12. 13:00 – 15:00
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata,(6000 Kecskemét, Irínyi út 17.)- 2014.március 18. 9:00 -13:00
Szentkirály Polgármesteri Hivatal, (6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.)- 2014.március 24. 9:00 -13:00

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
tel.: 70/5179251


 

 
Községi ünnepély | Meghívó

 
Képviselő-testületi ülés

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában kapott jogkörömben eljárva a képviselő-testület ülésére tisztelettel m e g h í v o m.
Az ülés ideje:  2014. március 11. (kedd) du. 17 óra
Az ülés helye: Községháza emeleti tárgyaló

Baltás István
polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 2014. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Pivarcsi Csaba IKSZT vezető
2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Baltás István polgármester
3.) Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadásról szóló rendelet)
Előadó: Baltás István polgármester
4.) 2013. évi belső ellenőri jelentés megvitatása
Előadó: Baltás István polgármester
5.) Família Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményi térítési díjának megállapítása
Előadó: Rádulyné dr. Petrányi Júlia jegyző
6.) Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása
Előadó: Rádulyné dr. Petrányi Júlia jegyző
7.) Egyéb ügyek, bejelentések


 

 
Tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratása

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében egységesen határozta meg a beíratkozás napját a megye valamennyi településén. A 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek beíratását az alábbi időpontokban tehetik meg.
2014. április 28. - hétfő
2014. április 29. - kedd
2014. április 30. - szerda
mindhárom nap 8-18 óráig
lehetséges a gyermekek beíratása.
Bővebb tájékoztató és a teljes közlemény szövege az alábbi linkre kattintva érhető el.

Tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratása 2014.


 

 
Képviselő-testületi ülés felvétele megtalálható a videótárban

Kedves Nézőink!

A 2014. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülés felvétele megtalálható a videótárban.


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 21