hirek.png
TŰZGYÚJTÁSI TILALOM!

Tűzgyújtási tilalom elrendelésére került sor a Bács-Kiskun megye területén

Tilos tüzet gyújtani 2015. július 4-től a Bács-Kiskun megye területén fekvő erdőkben és fásításokon, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is!

A hirtelen nappali felmelegedés és a csapadékmentes, száraz időjárás miatt a megye erdőterületein és annak környezetében – különösen a parlag- és legelő területekkel határos erdőkben, valamint a fenyvesekben - fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a közúton és vasúton utazók által eldobott égő cigarettacsikk és dohánynemű fokozott tűzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt lágyszárú növényzet és erdei avar a jelenlegi időjárási körülmények között rendkívül gyúlékony és erdei vagy mezőgazdasági területeken közvetlen tűzeset forrása lehet.
Felhívjuk a közúton és vasúton utazókat, az erdőben kirándulókat, a mezőgazdasági területeken dolgozókat, hogy égő cigaretta csikket és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése súlyos kárral fenyegető helyzetet, illetve a tűz káros következményeinek megelőzését szolgálja.

Aki a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket megszegi, százezer forintig terjedő erdővédelmi bírsággal sújtható.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)


 

 
Élő bolygónk - klímavédelmi kezdeményezés

Az elmúlt hónapok híradásaiból bizonyára Ön is értesült arról a világméretű klímavédelmi kezdeményezésről, amelyet Al Gore, a környezetvédelmi tevékenységéért Nobel-békedíjjal elismert volt amerikai alelnök indított el, és amit Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár is támogat. Az Élő Bolygónk aláírásgyűjtő honlap elindításával (www.elobolygonk.hu) Magyarország elsőként csatlakozott ehhez a nemzetközi összefogáshoz.
A kezdeményezésre azért van szükség, mert ha nem teszünk semmit az emberi tevékenység okozta globális éghajlatváltozás ellen, akkor belátható időn belül nem fogunk ráismerni megszokott világunkra. A klímaváltozás negatív hatásait az özönvízszerű esőzések, az évről évre rekordokat döntő árvizek és a minden korábbinál súlyosabb aszályok formájában már ma is a bőrünkön érezzük.

Bővebben...
 
Állami rezsicsökkentés | konzultáció

A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést. A tízmilliárd forint összegű állami rezsicsökkentés
az állampolgárok véleményének és javaslatainak felhasználásával kerül megvalósításra.

Ennek érdekében a Kormány konzultációt kezdeményezett, melyben 2015.július 5-től augusztus 6-ig lehet részt venni. A konzultációban egyrészt az interneten, a http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.hu/ oldalon, másrészt személyesen a Kormányhivatalok ügyfélszolgálati helyiségeiben
elhelyezett nyomtatványok kitöltésével és a kihelyezett gyűjtőládákban történő elhelyezésével lehet. A konzultációban történő részvétel önkéntes és anonim.

Bővebben...
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Csengőd Községért Alapítvány  célja, hogy elősegítse Csengőd község lakosságának környezetvédelmi, kulturális, oktatási, sport, vallási és hitéleti, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekeinek érvényesülését, az állampolgári jogok védelmét, valamint az idősekkel kapcsolatos feladatok megvalósítását. Az alapítvány alapcélja megvalósítása érdekében jelen pályázati felhívásában elsősorban az oktatási tevékenységet kívánja segíteni a Csengődön élő, gyermeket nevelő családok számára.

A Csengőd Községért Alapítvány Kuratóriuma pályázati felhívást tesz közzé a középiskolai tanulmányok folytatásának elősegítése érdekében:
középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok egyszeri, vissza nem térítendő támogatásának biztosítására.


1.)    A pályázat konkrét célja:
Középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok beiskolázási költségeinek enyhítése.

2.)    Pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be a két vagy több, középiskolai tanulmányokat folytató gyermeket Csengődön nevelő család nagykorú tagja, (szülő, gyám, más törvényes képviselő) feltéve, hogy legalább egy gyermek a középiskola első évfolyamát sikeresen elvégezte. Jelen pályázati felhívásra ugyanazon pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

3.)  A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázatokat papír alapon, egy példányban, pályázati adatlapon, mellékletekkel együtt zárt borítékban, Csengőd Községért Alapítvány Kuratóriumának címezve, személyesen Csengőd, Dózsa Gy. u. 35. alatti Községháza emeleti titkárságán vagy postai úton lehet benyújtani. Elektronikus pályázat benyújtásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. augusztus 10.

Bővebben...
 
Térítési díj befizetés

 
Elmarad a rendezvény!

 

 
Felhívás parlagfű elleni védekezésre

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. A parlagfű Magyarországon, a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében:
„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
A hatályos jogszabályok szerint: belterületen a jegyző, a település külterületén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2015. június 30. napját követően, köteles hatósági eljárást indítani azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni.
Amennyiben megállapítást nyer a védekezési kötelezettség elmulasztása, ú.n. "közérdekű védekezést" kell elrendelni, mely azt jelenti, hogy a hatóság vagy az önkormányzat által megbízott vállalkozó az ingatlantulajdonos hozzájárulása és előzetes értesítése nélkül is jogosult a szükséges parlagfű- mentesítési munkálatokat elvégezni. A mentesítés, valamint az eljárás egyes költségei az ingatlan használóját terhelik.
A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén – az eljáráshoz kapcsolódóan - a hatóság nem mérlegelhet, növényvédelmi bírságot kell kiszabni a fertőzött terület nagysága, fertőzöttségének  mértéke  figyelembevételével,  melynek  összege 15 ezer forinttól  5 millió forintig terjedhet.
Mivel az előírások szigorúak, és a védekezési kötelezettség megszegése esetén a rendkívül súlyos jogkövetkezményeket, előzetes értesítés nélkül alkalmazni kell, ezért kérjük  az ingatlantulajdonosokat, illetve földhasználókat, hogy különösen nagy figyelmet fordítsanak a parlagfű- mentesítésre vonatkozó kötelezettségük teljesítésére.


 
III. Kárpát –medencei Magyarnóta Találkozó

 
Ballagás az általános iskolából | 2015

A videofelvétel megtekinthető a Csengőd TV videotárában.

 
JUBILEUMI ÜNNEPSÉG

30 ÉVES A FAMÍLIA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

A videofelvétel megtekinthető a Csengőd TV videotárában.

 
Agrárkamarai tagdíj bevallási határidő

 
Felhívás - szőlőkabóca elleni védekezésre

FELKÉSZÜLNI!... (A visszaszámlálás elkezdődött.)
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság felhívása az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre
A megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi osztályai által végzett felderítés alapján az ország több megyéjében (pl. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Somogy, Tolna, Zala) megjelent a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó Candidatus Phytoplasma vitis (más néven Grapevine flavescence dorée, FD) fitoplazma vektora, az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) L1 és L2-es fokozatú lárvája. Hazánkban az amerikai szőlőkabócát 2006-ban, míg a FD betegséget 2013-ban észlelték először.
A rendkívül veszélyes FD terjedése megakadályozható az amerikai szőlőkabóca elleni eredményes védekezéssel.
Erre legalkalmasabb időszak, amikor a lárvák elérték a harmadik, negyedik fejlődési fokozatot (L3-L4). Ez általában a szőlő virágzása idejére vagy közvetlenül a virágzás utáni időszakra esik.
Az online elérhető károsító monitoring rendszerben térképi felületen nyomon követhető az egyes lárva fokozatok észlelésének helyei , amely alapján a védekezések ütemezhetőek.
A rendszer megtalálható:
https://karositomonitoring.nebih.gov.hu/Terkepek/AmerikaiSzolokabocaMap.aspx

Bővebben...
 
Meghívó - lakossági tájékoztató

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 29