hirek.png
Képviselő-testületi ülés | 2015.04.28. - videó

Képviselő-testületi ülés felvétele megtekinthető a Csengőd TV videótárában!

 
Képviselő-testületi ülés

 
Meghívó | nemzetiségi önkormányzat

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény  90. § bekezdésében kapott jogkörömben eljárva a helyi nemzetiségi önkormányzat ülésére meghívom.

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (földszint: Díszterem)
Az ülés ideje:   2015. április 22. (szerda) du. 15.00 óra

N A P I R E N D
1.) A Csengődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Lukács Sándor elnök

2.) Csengőd Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Lukács Sándor elnök

3.) Egyéb ügyek, bejelentések   

Lukács  Sándor - elnök

Letölthető előterjesztés


 
Változott a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

 
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS IDŐPONTJAI

 
Holnap Óvodája Alapítvány | Csengőd

 
Eboltás időpontjai

Az ebek veszettség elleni oltása és féregtelenítése Csengőd községben 2015. évben az alábbi időpontokban történik:

Polgármesteri Hivatal udvarában:  2015. április  22-én (szerda) 7.00 – 9.00  óráig

volt Kiscsengődi iskola előtt:        2015. április 22-én (szerda)   9.10 – 9.30  óráig    

volt Kulléri iskola előtt:                2015. április 22-én (szerda)   9.40 – 10.00  óráig

Az oltás díja ebenként: 4.000.-Ft, ami magában   foglalja az oltóanyag, a féreghajtó árát, az ebek  nyilvántartásának költségét, és az állatorvos  munkadíját. Az ebek oltási könyvét mindenki hozza magával. Oltási könyv pótlása, cseréje 500.- Ft.

PÓTOLTÁS helye, ideje:  A Polgármesteri Hivatal udvarában 2015. május 6-án (szerda)  16.00 - 17.30 óráig

Csengőd Község Jegyzője


 
Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartó, Ebtulajdonos!

Mint az bizonyára Ön előtt is ismeretes, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10)-(11) bekezdései 2013. január 1. napjától úgy rendelkeznek, hogy négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható, amelyet a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőriz.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény ezzel összefüggésben előírja, hogy a transzponderrel megjelölt ebek adatait országos elektronikus adatbázisban kell nyilvántartani.

A fentiek alapján tehát, amennyiben négy hónaposnál idősebb kutyával rendelkezik, és még nem történt meg az állat megjelölése, kérem, szíveskedjen felkeresni az Ön által választott magánállatorvost a transzponder beültetése érdekében.
A hivatkozott törvény elrendeli azt is, hogy a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amelynek során az eb tulajdonosa és tartója köteles az állatra és annak tulajdonosára, illetve tartójára vonatkozó bizonyos adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése és 3. melléklet d) pontja alapján a kötelező adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye 30.000,- Ft pénzbírság.
Csengőd Község Önkormányzata legutóbb 2012-ben végzett ebösszeírást, így az idei évben időszerűvé vált a feladat.
Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, Ebtulajdonosokat, hogy Csengőd Község Önkormányzata nem tervezi ebadó bevezetését, az ebösszeírás törvényi kötelezettség, nem az adózás céljait szolgálja.

Bővebben...
 
Új vízmű épül | jól halad a beruházás Csengődön.

Az ütemnek megfelelően halad az ivóvíz-minőség javító program keretében megvalósuló beruházás Csengődön. Az épülő új vízmű és kút jobb minőségű, az előírásoknak megfelelő ivóvizet szolgáltat. A jelzések szerint a próbaüzem sikere után az engedélyek birtokában a tisztított víz fogyasztható a hálózatból. Az utómunkálatok, felújítások és a beruházás teljes befejezése ez év szeptemberre várható. Az alábbi fotók az előzetes műszaki bejáráson készültek.

 
Képviselő-testületi ülés | 2015.03.31.

A 2015. március 31-én megtartott képviselő-testületi ülés felvétele megtekinthető a Csengőd TV videótárában.

 
Pénzügyi ügyintéző pályázat

Csengőd Község Önkormányzata pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A teljes pályázati kiírás az alábbi elérhetőségre kattintva olvashatja el.
Pénzügyi ügyintéző pályázat


 
Képviselő-testületi ülés | 2015.03.31.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában kapott jogkörömben eljárva a képviselő-testület ülésére tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés ideje:  2015. március 31. (kedd) du. 17 óra
Az üléshelye:  Községháza emeleti tárgyaló

NAPIRENDI JAVASLAT

1.)    Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 2015. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Pivarcsi Csaba IKSZT vezető
2.)    Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet
Előadó dr. Boldoczki Krisztina jegyző
3.)    Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Lajter Ferenc polgármester
4.)    Família Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetői állására pályázat kiírása
Előadó: Lajter Ferenc polgármester
5.)    Egyéb ügyek, bejelentések

Lajter Ferenc - polgármester


 
FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRA

Csengőd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2015. (III. 06.) határozata alapján értesítjük a Szülőket, hogy a 2015/2016. nevelési évre a Csengődi Napközi Otthonos Óvodába (6222 Csengőd, Béke tér 1.) a beíratás időpontja:

-    2015. április 20. (hétfő)    8-17 óra
-    2015. április 21. (kedd)    8-17 óra


Az Óvoda felvételi körzeteként Csengőd község közigazgatási területe került meghatározásra.

A beíratáshoz szükséges:
-    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, anyakönyvi kivonata
-    a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint

Lehetőség szerint a szülő hozza magával beíratandó gyermekét.
Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene.
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvételével kapcsolatban érdeklődjön az Óvodában.
Az óvodai felvételről az Óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2015. május 15-ig értesíti a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához.
A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvoda a helyszínen közzéteszi.


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 28