hirek.png
Képviselő-testületi ülés | 2015.07.28.

A 2015. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülés felvétele megtekinthető a videótárban.

 
Kreatív nyár

 
Térítési díj befizetés

 
Képviselő-testületi ülés | 2015.07.28.

 
Ismételt meghosszabbított 3. fokú hőségriasztás

Tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ – összes tényező számbavétele alapján készített- szakmai ajánlásait figyelembe véve az Országos Tiszti főorvos az általa korábban kiadott

3. fokú hőségriasztást  2015. július 26-án  24:00 óráig meghosszabbította !

Az előrejelzési adatok változása esetén a szükségessé váló hosszabbításról, illetve fokozat emelésről az Országos Tiszti főorvos újabb tájékoztatást küld.
Ennek hiányában a riasztás július 26-án 24:00 órakor automatikusan érvényét veszti.


Dr. Bedics Andrea
hivatalvezető nevében és megbízásából

Dr. Városi Zsuzsanna
járási tiszti főorvos


 

 
Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot.

A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak körét - támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált.

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok - volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.
Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgára.

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, amelynek alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)


 
Meghosszabbított 3. fokú hőségriasztás

Tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ – összes tényező számbavétele alapján készített- szakmai ajánlásait figyelembe véve az Országos Tiszti főorvos az általa korábban kiadott 3. fokú hőségriasztást  2015. július 24-én  24:00 óráig meghosszabbította !

Az előrejelzési adatok változása esetén a szükségessé váló hosszabbításról, illetve fokozat emelésről az Országos Tiszti főorvos újabb tájékoztatást küld.
Ennek hiányában a riasztás július 24-én 24:00 órakor automatikusan érvényét veszti.

Dr. Bedics Andrea
hivatalvezető nevében és megbízásából

Dr. Városi Zsuzsanna
járási tiszti főorvos


 
Fénymásolás a művelődési házban

 
Kirándulási lehetőség

 
Barátságos mérkőzés

 
Igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy Csengőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 61.§ (8) bekezdése alapján a nyári időszakban 2015. július 27. napjától 2015. augusztus 7. napjáig a zavartalan ügymenet és feladatellátás biztosítása mellett – az igazgatási szünetet rendelt el.

Erre tekintettel a Csengődi Polgármesteri Hivatalban 2015. július 27. napjától -2015. augusztus 7. napjáig az ügyfélfogadás szünetel.

A zavartalan feladatellátás érdekében a Polgármesteri Hivatal
2015. július 29. napján (szerda) 8.00 – 16.00, valamint 
2015. augusztus 5. napján (szerda) 8.00 – 16.00 ügyeletet tart.


Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét!

C s e n g ő d, 2015. június 26.

Tisztelettel:

dr. Boldoczki Krisztina s.k.
jegyző


 
Nyári tábor a Famíliában

 
TÁJÉKOZTATÁS

A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYRÓL

A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás 2015. július 1-jét követően igényelhető.

A családok otthonteremtési kedvezménye „C” (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú egylakásos lakóépület vásárlása illetve bővítése esetén abban az esetben igényelhető, ha az igénylő a hitelintézet részére benyújtja a lakóépület fekvése szerint illetékes építésügyi hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy a lakóépület állapota az élet-és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti. Nem egylakásos lakóépület esetében a hatósági bizonyítvány nem szükséges.

A hatósági bizonyítványt
•    a Kecskeméti Járás, a Kiskunfélegyházi Járás, a Kiskunmajsai Járás és a Tiszakécskei Járás területén lévő ingatlanok esetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)
•    a Bajai Járás, a Kiskunhalasi Járás, a Jánoshalmi Járás és a Bácsalmási Járás területén lévő ingatlanok esetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya (6500 Baja, Deák F. u. 11-13.)
•    a Kalocsai Járás, a Kiskőrösi Járás és a Kunszentmiklósi Járás területén lévő ingatlanok esetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya (6300 Kalocsa, Városház u. 1.)
állítja ki.

Amennyiben a lakóépület műemlék, illetve műemléki környezetben vagy műemléki jelentőségű területen áll, abban az esetben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.). állítja ki a hatósági bizonyítványt.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 30