Honlap tartalom

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00004

0

TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00004

A „Helyi közösségek fejlesztése Csengőd, Akasztó, Kaskantyú, Páhi, Soltszentimre és Tabdi településeken” című projekt bemutatása

A kedvezményezett neve (konzorcium vezető): Csengőd Község Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Akasztó Község Önkormányzata

Kaskantyú Község Önkormányzata
Páhi Község Önkormányzata
Soltszentimre Község Önkormányzata
Tabdi Község Önkormányzata

A projekt címe: Helyi közösségek fejlesztése Csengőd, Akasztó, Kaskantyú, Páhi, Soltszentimre és Tabdi településeken

A szerződött támogatás összege: 42 177 090 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: Célunk a helyi közösségek fejlesztése, a közösségi szerepvállalás, a közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség elősegítése.

Fontosnak tartjuk, hogy mindenki tartozzon valamilyen csoporthoz, közösségi és társadalmi beágyazottságban éljen.

Ösztönözni, támogatni kívánjuk, hogy mindenkinek legyen esélye-lehetősége, indíttatása saját életfeltételeinek javítására, kész és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre. A projekt legfőbb célkitűzése, hogy a konzorciumot alkotó településeken olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül képesek önállóan is fennmaradni, ezen keresztül erősítve a helyi identitást és a társadalmi kohéziót.

A fő célkitűzésen keresztül az alábbi részcélok is megvalósíthatók: a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel csökkenteni az elvándorlást,
az eddig rejtett, közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál „megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő értékek feltárása, integrálva a jelenleg a birtokunkban lévő tudással, annak érdekében, hogy a közösség látható értékei minél gazdagabbá váljanak.
a jelenlegi civil aktivitás megerősítése a projekt keretében foglalkoztatott szakemberek munkája által, valamint a helyi lakosok aktivitásának növelésén keresztül,
a települések között már meglévő kapcsolatok erősítése a további, a település lakosai közötti kulturális és gazdasági együttműködések létrejövetelének érdekében.

Megvalósítandó tevékenységek:

Csengőd Község Önkormányzata
Részvételi fórumok
Közösségi eredmények bemutatása
Népismereti tábor
Belföldi tanulmányút
Külföldi tanulmányút
Falukönyv

Akasztó Község Önkormányzata
Részvételi fórumok
Tankatalógus
Közösségi kiállítás
Szomszédünnep
Helyi kulturális örökség feltárása

Kaskantyú Község Önkormányzata
Részvételi fórumok
Helyi értékfeltárás
Falukönyv

Páhi Község Önkormányzata
Részvételi fórumok
Tankatalógus
Tanulókörök

Soltszentimre Község Önkormányzata
Részvételi fórumok
Falukönyv
Helyismereti dokumentumok gyűjtése

Tabdi Önkormányzat
Részvételi fórumok
Közösségi kiállítás
Helyi hagyományokat feltáró akció

A projekt időtartama: 2018.09.01. – 2022.03.15.

A projekt tervezett befejezési dátum: 2022.03.15.

Információs pont: Csengőd, József A. u. 29.