Hírek

Eljárási illetékkötelezettség a közigazgatási hatósági eljárásokban

0

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január 1-jétől az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások nem esnek eljárási illetékkötelezettség alá

Január 1-től már nem kell közigazgatási hatósági eljárási illetéket fizetni az alábbi ügytípusokban

– Zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélyezési eljárása

– Jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzéséhez a közlekedési nyilvántartásba

– Telekalakítási szakhatósági eljárás

– Iratmásolat szolgáltatása iránti kérelem

– Közterület használat engedélyezése – (kerthelység, rendezvény, építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag törmelék, árusítás, reklám- és hirdetőtábla)

– Hatósági bizonyítvány kiállítása

– Kereskedelmi ügyek – bejelentés köteles ipari tevékenység

– Telepengedély köteles ipari tevékenység

– Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatása

– Szálláshely szolgáltatási tevékenység (üzleti)

– Jegyzői engedély a közterületen lévő fás szárú növények kivágására és pótlására

– Jegyzői engedély a magánterületeken lévő dió- vagy fenyőfák kivágására

– A kutak vízjogi létesítési üzemeltetési és fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárása

– Burkolatbontási engedély

– Közútkezelői hozzájárulás

– Főépítész – településképi bejelentési eljárás

– Főépítész – hatósági bizonyítvány

– Az adóügyi eljárásoknál a fizetési könnyítés engedélyezése

Kelemenné dr. Gszelmann Aliz

jegyző sk.

Csengődi Polgármesteri Hivatal