Hírek

Felülvizsgálatra kerül a szeméttárolók használatának megléte

0

Tisztelt Csengődi Lakosság!

Tájékoztatom az ingatlan tulajdonosokat, illetve használókat, hogy a településen illegálisan lerakott, illetve elhelyezett háztartási hulladék tarthatatlan helyzete miatt felülvizsgálatra kerül az ingatlan tulajdonosoknál/használóknál igénybe vett szeméttárolók használatának megléte!

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 27. pontja alapján a hulladékszállítási közszolgáltatás kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás. A kötelezően igénybe veendő szolgáltatás jellegből fakadóan a közszolgáltató kötelezettsége, hogy valamennyi ingatlanhasználó részére a szolgáltatást nyújtsa, az ingatlanhasználók kötelezettsége, hogy a szolgáltatást igénybe vegye.

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt (NHKV Zrt) látja el. Az ingatlan tulajdonosa/birtokosa/használója az NHKV Zrt-vel köteles szerződést kötni a háztartásban keletkezett hulladék elszállítására.

Amennyiben nincs szerződése a hulladék elszállítására, kérem, hogy 2020. szeptember 30-ig keresse fel a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodáját, ahol segítenek a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok összeállításában/ kitöltésében és a szolgáltatóhoz történő eljuttatásában.

A hulladékszolgáltatási díjat meg nem fizetők tekintetében a NAV a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók megkeresésére indítja meg a végrehajtási eljárást, amely alapján beszedi az elmaradt szemétdíjat, a késedelmi kamatot és a felmerült végrehajtási költségeket.

Pivarcsi Csaba

polgármester

Csengőd, 2020. 09. 21.