Hírek

Gépjárműadó: mi változik a 2021-es évtől?

0

Tisztelt Adózók!

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15. napjáig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

A 2021. előtti időszakban keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzat adóhatóságához lehet fordulni.

A 2020. december 31-éig keletkezett hátralékok beszedése, behajtása továbbra is önkormányzati hatáskör.

Kérem, hogy az önkormányzat gépjárműadó számlájára csak előző évekre vonatkozó gépjárműadó tartozás fizetése történjen!

Kelemenné dr. Gszelmann Aliz – jegyző