Hírek

Meghívó | képviselő-testületi ülésre

0

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva a képviselő-testület ülésére tisztelettel meghívom.
Az ülés ideje: 2020. szeptember 29. (kedd) du. 15:00 óra
Az üléshelye: Községháza díszterem

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előterjesztő: Pivarcsi Csaba polgármester
 2. TÁJÉKOZTATÓ CSENGŐD KÖZSÉG KÖZRENDJÉRŐL ÉS KÖZBIZTONSÁGÁRÓL
  Előadó: Kiskőrösi Rendőrkapitányság Vezetője
 3. BESZÁMOLÓ A CSENGŐDI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL
  Előterjesztő: Pivarcsi Csaba polgármester
  Előadó: Kuncz Tímea intézményvezető
 4. A CSENGŐDI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MUNKATERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE
  Előterjesztő: Pivarcsi Csaba polgármester
  Előadó: Kuncz Tímea intézményvezető
 5. BESZÁMOLÓ FAMÍLIA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
  Előterjesztő: Pivarcsi Csaba polgármester
  Előadó: Csima Béláné intézményvezető
 6. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA Előterjesztő: Pivarcsi Csaba polgármester
 7. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Előterjesztő: Pivarcsi Csaba polgármester
 8. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA BESZERZÉS Előterjesztő: Pivarcsi Csaba polgármester
 9. EGYEBEK

Pivarcsi Csaba – polgármester