Hírek

Tájékoztató az adóbevallásról, adófizetési határidőről

0

Az önkormányzat felé teljesítendő helyi adók és a gépjárműadó tekintetében a második félévi pótlékmentes befizetési határidő: 2020. szeptember 15.

Az elmúlt napokban az önkormányzati adóhatóság – 1.000 Ft-ot meghaladó fizetési kötelezettség esetén – adószámla egyenlegéről értesítőt küldött valamennyi adózónk postacímére, vagy elektronikus tárhelyére.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról, a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni.

Az önkormányzathoz tartozó adó, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti. Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatás a https://e-onkormanyzat.gov.hu internetes felületen vehető igénybe.

Az Elektronikus Fizetési Szolgáltatás igénybevételéhez Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás (ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető banki kezelési-, illetve megbízási költség nélkül. 

Helyi iparűzési adó átmeneti szabályozása:

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 33. § (4)-(6) bekezdések alapján az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

Önadózókra vonatkozóan felhívom a figyelmet, ha a helyi iparűzési adóbevallás 2020.09.15-ig benyújtásra kerül, akkor a 09.15-én esedékes adóelőleget az előlegszámítási szabálynak megfelelően kell megállapítania és befizetnie, azonban ha a bevallás 2020.09.15. után kerül benyújtásra, akkor a 09.15-én esedékes adóelőleg összege azonos a 2020.03.15-ére számolt előleg összegével!

Az adózó az adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban felhívom a figyelmet, hogy az adókötelezettség keletkezésétől, illetve megszűnésétől számított 15 napon belül a magánszemélynek bejelentési kötelezettsége van az önkormányzat felé az adott ingatlanra vonatkozóan.

Adatbejelentő nyomtatvány a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas internetes oldalról letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal Adóügyi irodájában igényelhető. Tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi minőségének változása esetén kérem ezen kötelezettségnek eleget tenni szíveskedjenek.

Az adószámla egyenlegével, adóbevallással, adóbefizetéssel kapcsolatosan felmerülő kérdéseire a Csengődi Polgármesteri Hivatal adóügyi irodájában ügyfélfogadási időben (hétfőn: 13.00-16.00, szerdán: 8.00-16.00, pénteken 8.00-12.00 óráig), ill. a 78/441-022 telefonszámon kaphat tájékoztatást.

Csengőd, 2020. szeptember 7.

Kelemenné dr. Gszelmann Aliz

       jegyző